Affärsidè

Företagets syfte är att bedriva avverkningar/ gallringar med hög kvalitet, effektivitet,

med minsta möjliga miljöpåverkan samt att driva företaget med god lönsamhet.

Vi är helt övertygade om att personalen är företagets viktigaste resurs.

Marknadsområde

Vår organisation är främst inriktad på att samarbeta med skogsbolag som sköter inköp eller förvaltar skog.

Men vi tar även på oss avverkningsuppdrag och ger råd/ förmedlar kontakter till privata skogsägare.

Geografiskt marknadsområde

  • Norra Skåne
  • Västra Blekinge
  • Östra Halland
  • Södra Småland