Historia

Företaget grundades 2005 av Fredrik Gunnarsson då 16 år gammal, företaget drevs under den första tiden som enskild firma (Freddes Skogstjänst). Första maskinen som införskaffades var en Skogsjan 487 -88, därfter följdes en Skogsjan/Cat 580- 98.

2007-12-14 Startades: Freddes Skogstjänst i Traryd AB. Vid starten var Fredrik Gunnarsson den ende anställde fram till våren 2008 då införskaffades en ny Valmet 911.3 -08. Samtidigt inleddes ett samarbete med Sydved distrikt Älmhult.

2009 Vi hade länge insett fördelarna med flerträdshantering och valde att investera i ett Logmax 5000C med flerträdsutrustning. Genom olika försök en del bättre och sämre så har vi hittat ett effektivt arbetssätt som är lönsamt för alla parter.

2010 Införskaffades en egen skotare i form av en ny Valmet 830.3. Vid den tidpunkten hade företaget växt från en anställd till fem.  

2011 Skedde nästa nyinvestering, Valmet 911.3 byttes ut mot en ny Ecolog 560D. Samtidigt investerades det i en JCB Fastrac traktor samt trailer för att optimera flyttningarna mellan avverkningsobjekten.

2011 blev Fredrik Gunnarsson utsedd till Årets unga skogsföretagare 2011 av SLA.

2012 Gjordes en stor satsning på ett nytt maskin koncept, nämligen Timbear Lightlogg C för att kunna möta vår uppdragsgivares krav på minskade körskador samt möjlighet att kunna bedriva avverkning på blötmark året runt. Detta lade också grunden för ett samarbete med Timbear.  I samband med detta nyanställdes två stycken, företaget var nu uppe i 7 anställda.

2012 Byttes traktorn och trailern ut mot ett dunderbygge för att effektivisera maskinflyttningarna ännu mer.

2014 Utökade företaget med ytterliggare ett avverkningslag och antal anställda ökade till 9.

2018 Ersattes Timbearen av en JD 1170G och avverkningslaget utvecklades till ett traditionellt gallringslag.  

Idag omsätter vi ca 20 miljkr och i företaget finns 10st anställda fördelade på 7st moderna skogsmaskiner.