Föryngringsavverkning av hög kvalite till konkurrenskraftiga priser!

Företaget har erbjudit föryngringsavverkning sedan starten 2005 och vår personal har lång erfarenhet samt en hög yrkesstolthet. 

  • Nollvision av markskador.
  • Kvalitetssäkrad mätning av Biometria.
  • Apterat för högsta möjliga värde.
  • Olika storlek på maskiner utifrån förutsättningar/ bärighet.
  • Välplanerade basstråk på bra bärighet.
  • GROT-anpassning enligt "rätt metod".
  • Avlastning innifrån i största möjliga mån för att skona din skogsbilväg.