Avverkning av skog vid infrastruktur

Vi har under de senaste tio åren varit involerade i ett flertal större infrastrukturprojekt.

Detta ställer höga krav på säkerhet, samordning samt utbildning och dokumentation.

Personalen har erfarenhet av att säkert avverka träd intill hårt trafikerade vägar samt järnvägar.

Personalen innehar ID06, APV1.1-1.3 samt safety construction vilket ofta är ett krav.

Referensprojekt:

  • Nya IKEA området Älmhult- SUSAB
  • Trädsäkring järnväg Olofström-Älmhult- TRAFIKVERKET
  • Byggnation av 2+1väg Vinslöv väg 21- STRABAG
  • Nydragning E22 Linderöd- PEAB
  • Ombyggnad E22 Fjälkinge- SVEVIA
  • Viltstängsel/ faunapassager väg 23/19 Broby- NCC