PEFC-certifierade

Certifikatsnummer: 1700629-1356

  • Företaget är certifierat genom SE-certifiering och följer Svenska PEFC:S entrprenörsstandard.
  • Är ett internationellt system för nationell skogscertifiering, tillkommet för att garantera en köpare av skogsprodukter, att dessa kommer från ett uthålligt lönsamt skogsbruk, kombineratmed miljö- och social hänsyn.
  • Sträva efter att alla avverkningar bedrivs enligt generell natur- och kulturvård.
  • Företaget ska stå för att bedriva ett uppdrag med minsta möjliga skador på mark resp. vatten. Detta ska ske genom noggrann planering av lämplig avverkningstidpunkt/ väderlek, samt genom ett bra tillvägagångssätt och den senaste tekniken inom området.